glossolàlia

do de llengües
f
Cristianisme

Carisma en virtut del qual els apòstols parlaren llengües estrangeres el dia de la Pentecosta.