GNU

m
Electrònica i informàtica

Conjunt d’eines de programari per a sistems UNIX, de lliure distribució, i sota el control de l’FSF.

Els programaris GNU inclouen compiladors, processadors de text i diverses utilitats de sistema i d’usuari. Es distribueixen amb el codi font, i això permet que qualsevol programador d’arreu del món hi pugui aportar millores, que, un cop validades per l’FSF, s’incorporen en les noves versions. La sigla significa: GNU is Not Unix (GNU no és Unix).