golf

golfo (es), gulf (en)
m
Geomorfologia

Porció de mar que s’interna a la terra.

De forma i extensió molt variable, la seva formació és deguda, generalment, a la invasió per les aigües marines d’una depressió costanera o a una fractura de l’escorça terrestre. Als Països Catalans, el golf més important és el de Roses.