golf d’Amundsen

Golf del Canadà, a l’Àrtida americana (400 km de longitud), obert a l’W a la mar de Beaufort i voltat per l’illa de Banks al N, l’illa Victòria a l’E i els Territoris del Nord-oest al S.

Fou explorat per primera vegada per l’expedició de Roald Amundsen de l’any 1903 al 1906.