golf de Biscaia

golf de Gascunya

Getaria, al golf de Biscaia

© Fototeca.cat

Sector de l’Atlàntic comprès entre les costes de la conca d’Aquitània i del País Basc.

La plataforma continental és ampla (més de 100 km) al llarg de les Landes, on només apareix escindida per una estreta fossa de direcció est-oest, davant Cap Bretó; és més estreta (uns 40-50 km) al llarg de la costa de Guipúscoa i de Biscaia, on el talús continental davalla abruptament vers les grans profunditats del golf, superiors als 2 000 m. El fons sedimentari és constituït per sorres i llims. La salinitat de les aigües és del 35‰. La mar grossa hi és freqüent, sobretot a l’hivern.