golf de Carpentària

Ampla badia al nord del continent australià emmarcada per la Terra d’Arnhem, a l’oest, i la península del Cap York, a l’est.

Dins la badia hi ha les illes Wellesley, el grup de les Sir Edward Pellew i Groote Eylandt. La navegació hi és difícil per raó de la poca profunditat.