golf de Patres

Golf septentrional del Peloponès, Grècia, entre els caps Papas i Drépanon.

Té poca fondària (menys de 100 m) i les costes són planes i suaus i acullen diversos nuclis de població, el més important dels quals és la ciutat que li dóna el nom.