golf d’Eubea

Nom donat a l’estret que separa l’illa d’Eubea de la península Balcànica.

A Calcis, on s’estreny fins a 40 m d’amplada, es divideix pròpiament en dos canals: el d’Eubea del nord i el d’Eubea del sud. Un pont uneix Calcis amb el continent.