golf Pèrsic

Golf de l’oceà Índic, estès entre l’Iran i la península d’Aràbia, que s’uneix, pel SE, al golf d’Oman per l’estret d’Ormuz.

Hi desguassa el Shatt al-Arab, format per la confluència del Tigris i l’Eufrates, els al·luvions dels quals n'han anat omplint la part nord-occidental. La profunditat màxima és de 102 m, però la major part és inferior a 50 m. Hi ha pesqueries de perles a les seves costes. Antiga artèria comercial, ha vist augmentar la seva importància els darrers anys gràcies al descobriment i a l’explotació de jaciments petrolífers.