goll

estruma
gotirló
tirocele
bocio (es)
goitre (en)
m
Patologia humana

Augment de volum de la glàndula tiroide.

Pot ésser provocat per causes molt diverses: per ingesta escassa de iode com s’escau en certes contrades muntanyenques, i provoca aleshores l’anomenat goll endèmic o simple, en què a voltes predominen nòduls o quists (goll multinodular); per inflamacions o per infeccions (tiroïditis aguda, subaguda, autoimmune o de Hashimoto, fibrosa o de Riedel, etc.); per hiperfunció de la glàndula tiroide de causa immunològica (goll difús tòxic o malaltia de Graves-Basedow); per tumors benignes hiperfuncionants (goll nodular tòxic) o no funcionants (goll nodular no tòxic); i per tumors malignes. El goll aberrant és el que es desenvolupa a costa d’una tiroide accessòria. El goll pendular és molt voluminós i penja davant el coll.