goma aràbiga

adj
Química

Exsudació gomosa produïda pel tronc i les branques de diverses espècies africanes del gènere Acacia, assecada.

Forma escates, grànuls o pólvores, de color blanc o groguenc, gairebé sense olor, i és gairebé completament soluble en aigua, amb la qual dóna un mucílag. És constituïda per arabina amb petites quantitats d’impureses, tals com tanins, i amb el 13,15% d’humitat. Les varietats més conegudes són la goma Kurdufān, que prové de l'A. verek i és la més apreciada, i la goma Senegal, que prové de l'A. senegal. La goma aràbiga, dita així per l’ús que en feren els metges àrabs, és emprada, com a adhesiu, espessidor, emulsionant i estabilitzant col·loidal, en les indústries tèxtil, alimentària, cosmètica, etc. En farmàcia és utilitzada com a emol·lient.