Gondēšāpūr

Gundixapur (transcr)

Antiga ciutat de Pèrsia, centre cultural nestorià.

Influí notablement en el naixement de l’activitat científica i intel·lectual de l’Islam. Hi hagué una famosa escola de medicina, amb mètodes derivats d’Alexandria i d’Antioquia. Es destacà també com a transmissora de l’ensenyament grec d’Edessa i de Nísibis a Bagdad.