Gonzalo Queipo de Llano y Sierra

(Tordesillas, Valladolid, 5 de febrer de 1875 — Sevilla, 9 de març de 1951)

Militar castellà.

Oficial de cavalleria, feu carrera en les guerres de Cuba i el Marroc. Ja general, s’enemistà amb Primo de Rivera i per això fou objecte de represàlies, passat a la reserva i empresonat durant tres mesos. Rebel·lat el 15 de desembre de 1930 a Cuatro Vientos, s’exilià fins l’abril del 1931. Rehabilitat per la República, capità general de Madrid i després cap del Cuarto Militar del president, conservà la fidelitat fins a la cessació del seu consogre, Alcalá-Zamora. Inspector dels carrabiners, s’aixecà contra el govern el 1936 i s’apoderà de Sevilla, des d’on feu una sèrie d’emissions radiofòniques que foren molt conegudes. Després del 1939, discrepà del general Franco i morí marginat.

El 3 de novembre de 2022, les seves restes foren exhumades de la basílica de la Macarena de Sevilla, en compliment de la llei de memòria històrica.