Gorg

Revista bibliogràfica mensual, publicada a València del juny de 1969 a l’abril de 1972, amb un total de 29 números.

N'era director i editor Joan J. Senent i Anaya. Redactada en català, tingué les seccions habituals d’una revista d’informació general. Deixà de sortir per imposició governativa.