Gorga

Municipi del Comtat, al si de les serralades subbètiques orientals, que ocupa una part de la conca miocènica del riu de Seta, a la històrica vall de Seta, entre els vessants de la Serrella, al SE, els de l’Ombria de Millena, al NW, i el tossal del Moro, al S.

El sòl del petit terme comprèn 347 ha incultes, gairebé totes les quals són pastures i alguns olivars abandonats. Els conreus més representatius són les oliveres, les bresquilleres, els ametllers i altres arbres fruiters com el cirer o l’albercoquer. La població, que des del començament del segle XX perd habitants, experimenta un estancament a la vegada que s’ha produït un creixement de la població activa industrial (40%). El poble (225 h agl [2006], gorguers; 546 m alt.) és allargat sobre la terrassa d’un barranc. L’església parroquial (Assumpció) és de mitjan s XVIII. La senyoria fou dels Lloria, dels marquesos de Guadalest i dels d’Ariza. Dins el terme hi ha el llogaret de l'Alqueria dels Capellans.