gorja

f
Oficis manuals

Cadascuna de les peces mòbils de metall plaçades a l’interior d’un pany i sotmeses a l’acció d’un ressort, les quals immobilitzen el pestell, que només pot ésser alliberat per una clau que s’adapti al perfil d’aquestes peces.