Gosplan

Gosudarstvenny Planovyj Komitet, Comitè estatal de la planificació

Organisme principal de planificació a l’URSS, creat el 1921.

La seva tasca era de fer la síntesi de tots els plans econòmics, culturals i socials (la coherència dels quals era determinada mitjançant els balanços materials, a partir dels quals hom cerca una previsió dels recursos i de les assignacions), l’elaboració del pla general i el control de la seva execució a través dels representants del Gosplan a les diverses repúbliques de l’URSS. Deixà d’existir al desembre del 1991, amb la dissolució de l’URSS.