Gottlob Frege

(Wismar, 8 de novembre de 1848 — Bad Kleinen, Rostock, 26 de juliol de 1925)

Gottlob Frege

© Fototeca.cat

Filòsof i matemàtic alemany.

Professor a Jena (1879-1918), la publicació del seu primer llibre, Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (‘Ideografia, un llenguatge formalitzat del pensament pur a base del llenguatge aritmètic’, 1879), marca una de les dates principals del desenvolupament de la lògica matemàtica. Són contribucions seves la logicització de l’aritmètica, l’argument que la matemàtica es redueix a la lògica, l’elaboració del càlcul proposicional, la noció de funció proposicional i de quantificació i l’anàlisi lògica de la prova. Fou, a més, el primer autor que presentà les seves idees en estil metalògic. Escriví també, entre altres obres, Funktion und Begriff (‘Funció i concepte’, 1891), Über Begriff und Gegenstand (‘Sobre el concepte i l’objecte’, 1892) i Die Grundlagen der Arithmetik (‘Els fonaments de l’aritmètica’, 1893-1903).