govern

m
Política

Conjunt dels qui tenen la direcció política d’un estat.