Gozzo

Ghawdex, Gozo, el Goi (ant. ca)

Ciutadella de Rabat, a la illa de Gozzo (Malta)

© Clive Vella / www.viewingmalta.com

Illa de la Mediterrània, al nord-oest de l’illa de Malta.

Produeix fruita i productes d’horta. Hom hi practica la pesca. El nucli principal és Rabat. Fou conquerida el 1283, juntament amb l’illa de Malta, per l’almirall Roger de Lloria, i fou incorporada a les possessions catalanes de la Mediterrània, per tal d’impedir que servís de base als Anjou per a reconquerir Sicília. Passà, juntament amb l’arxipèlag maltès, a ésser domini de l’orde de Malta, per donació de l’emperador Carles V (1522). Sofrí un saqueig turc l’any 1551. La seva història posterior és la mateixa de l’illa de Malta.