gra

m

Forma d’agregació de les partícules constituents d’una substància que en determina la major o menor aspror al tacte, la duresa.