gra

m
Botànica

Grans de blat un cop separats de la palla

Conjunt de llavors de cereals un cop separada la palla.