Gracchus Babeuf

(Saint-Quentin, Picardia, 23 de novembre de 1760 — Vendôme, Orleanès, 27 de maig de 1797)

Gracchus Babeuf

© Fototeca.cat

Pseudònim que adoptà François Noël Babeuf, teòric i revolucionari francès.

Fundà, a París, el diari “Le Tribun du Peuple”, portaveu del seu ideari comunista igualitari, des d’on combaté Robespierre per conservador. Teoritzà sobre la necessitat de suprimir la propietat individual i de col·lectivitzar la terra. Fundà el Club dels Iguals (Club des Égaux), tancat pel Directori el 1795. Al començament del 1796 creà una organització secreta per tal d’enderrocar el Directori. A més dels seus adeptes, hi participaren antics jacobins i terroristes, i tingué ramificacions dins la policia i l’exèrcit. La conspiració dels Iguals fou denunciada al maig del mateix any a Carnot, i Babeuf i d’altres conjurats foren detinguts. Els partidaris del babovisme intentaren un nou aixecament de les tropes, que fracassà. L’any següent Babeuf fou condemnat a mort i executat.