grada

f
Construcció i obres públiques

Esglaó gros, d’obra, corregut, que serveix de seient col·lectiu.