grada

f
Transports

Estructura de fusta, de ferro o de ciment armat, en forma de pla inclinat, sobre la qual hom construeix o carena els vaixells a les drassanes.

La grada ha de tenir una resistència i unes dimensions adequades als vaixells més grans que hom hi ha de construir i una inclinació entre un 8% i un 15% per a poder acarar les naus construïdes o carenades.