gramàtica universal

f
Lingüística i sociolingüística

Sistema de principis i regles comuns a totes les llengües.

La hipòtesi adoptada per la gramàtica generativa és que la gramàtica universal és innata, que es tracta d’una dotació genètica de què neixen proveïts els membres de l’espècie humana. Aquesta GU explicaria la facilitat amb què adquirim una gramàtica específica. Les diferències entre les llengües responen, segons aquesta perspectiva, a les variacions paramètriques, les quals quedarien fixades mitjançant l’experiència.