Gran Enciclopèdia de Mallorca

Enciclopèdia d’àmbit mallorquí editada entre el 1988 i el 2005.

Publicada en fascicles pel Grup Serra dins Brisas, el suplement dels dissabtes del diari Última hora, i també dins Baleares (des del 1996, Diari de Balears). Consta de 25 volums, distribuïts en els 19 que formen el cos general de 28.082 veus i més de 20.000 fotografies, i que inclouen un primer apèndix en els volums 18 i 19. Els volums 20, 21 i 22 formen l’Atles de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, que inclou dos volums (20 i 21) amb informació topogràfica, climatològica, econòmica i patrimonial dels municipis mallorquins i un tercer (el 22) amb la cartografia de l’illa. Els volums 23 i 24 són suplements d’actualització, per tancar o ampliar biografies amb un total de 4.618 veus. El darrer volum (2005) és l’Atles d'història de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, coordinat per Antoni Marimon Riutort. Foren directors generals de l’obra Miquel Dolç i, posteriorment, Pere Serra i Bauçà, i directors Ferran Aguiló (1987-91), Lourdes Mazaira (1991-92), Pere Fullana (1992-99) i Margalida Tur (1999-2005). El consell editorial incloïa, entre d’altres, Guillem Frontera, Damià Ferrà-Ponç, Llorenç Capellà, Josep Mascaró Passarius. És l’obra de consulta de més envergadura de les Balears, juntament amb el Diccionari català-valencià-balear d’Alcover-Moll.