Gran Enciclopèdia Soviètica

Bolšaja Sovetskaja Enciklopedija (ru)

Diccionari enciclopèdic rus, remarcable per la seva envergadura i el seu nivell científic.

La primera edició (1925-47), dirigida per Otto Schmidt, consta de 65 volums, a més d’un altre dedicat a l’URSS. La segona edició (1950-58), que tingué dos directors, Sergej Ivanovič Vavilov (del 1950 al 1951) i Boris Vvedenskij (del 1951 al 1958), consta de 50 volums, més un suplement, que contenen uns noranta-sis mil termes. L’any 1970, dirigida per Aleksandr Mikhajlovič Prokhorov, hom inicià la publicació de la tercera edició, que consta de 30 volums, de la qual hi ha una edició en llengua anglesa. Fundada per decret de 1925, la societat de la BSE passà a ésser l’Institut Científic Estatal BE, i el 1947 fou convertida en l’Editorial Científica Estatal BSE.