Gran Metropolità de Barcelona SA

Societat creada a Barcelona el 1921 per a la construcció i l’explotació del ferrocarril subterrani metropolità (metro) en les línies de Lesseps-Correus i Lesseps-Liceu, amb enllaç a Aragó, iniciades el 1924 i acabades el 1934 i el 1946, respectivament.

El 1961 la societat fou absorbida per la del Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA.