graner

m
Agronomia

Local o construcció on hom guarda el gra.

Generalment consta d’una cambra o d’unes quantes, de parets llises, eixutes, construïdes de manera que assegurin una bona ventilació i protegides contra els animals mitjançant xarxes metàl·liques.