Granja Eloi

Edifici del municipi de Torregrossa (Pla d’Urgell).