granodiorita

f
Mineralogia i petrografia

Roca plutònica composta de plagiòclasi sòdica, feldespat alcalí, quars i minerals foscs subordinats.

Té una composició intermèdia entre el granit i la diorita. Les textures són les mateixes que les del granit menys la textura gràfica. Molts dels grans batòlits descrits com a granítics són en realitat granodiorítics. És l’equivalent de les dacites volcàniques.