granulació

f
Farmàcia

Operació d’obtenció d’un granulat.

Hom l’anomena granulació seca quan la massa del medicament és esmicolada mecànicament i passada pel sedàs, i granulació humida quan aquesta massa de consistència semisòlida és feta passar pel sedàs i deixada assecar després.