gratacel

sobre, gratanúvols

m
Transports

Vela petita que hom hissa a vegades a la part més alta del pal major d’una nau.