grau Dornic

m
Alimentació

Unitat de mesura de l’acidesa de la llet.

Un grau Dornic equival a 0,1 g d’àcid làctic per litre de llet.