grauvaca

grauwacke (en)
f
Mineralogia i petrografia

Roca sedimentària de color grisós, caracteritzada per l’abundància de minerals inestables, i fragments de roques dins una matriu argilosa.

La grandària del gra pot arribar a 2 mm, conté clorita, minerals argilosos, feldespats, miques i quars. També pot tenir fragments de gra fi (roques magmàtiques i esquists). El ciment és abundant (20%). Estan ben estratificades i són típiques del Paleozoic.