gravímetre

gravímetro (es), gravimeter (en)
m
Geologia

Aparell que serveix per a mesurar l’anomalia de l’acceleració de la gravetat.

Hom empra fonamentalment dos tipus de gravímetres: els dinàmics i els estàtics. Els primers es basen en la mesura del període d’oscil·lació d’una massa oscil·lant sotmesa a la força de la gravetat i a una altra força o parell antagònics. Els segons, que són els més emprats, es basen en la mesura de la posició d’equilibri d’una massa sotmesa a la força de la gravetat i a una altra força o parell antagònics.