Greal

Graal

Segons una certa tradició, calze usat per Crist al Sant Sopar.

La llegenda, producte d’una fusió de l’evangeli apòcrif de Nicodem, la història de Josep d’Arimatea i llegendes cèltiques, produí als ss XII i XIII una sèrie de relats a l’entorn de la recerca del calze per diversos cavallers —entre els quals Perceval i Lancelot— i del seu descobriment, obra de Galaad, fill de Lancelot. El cicle comprèn l’obra de Chrétien de Troyes i altres autors: Perceval ou le conte du Graal, la de Robert de Boron: Roman de l’Estoire dou Graal o Joseph d’Arimathie, llurs derivacions, entre les quals destaquen Lancelot i la seva continuació Queste du Saint-Graal, la versió de Wolfram von Eschenbach revalorada pel Romanticisme i base del Parsifal wagnerià.