greca

greca (es), fret (en)
f
Art

Ornament que consisteix en un seguit de llistes que formen una línia trencada en angles rectes disposats talment que la figura sigui la geometrització d’una ona.