gregari
| gregària

gregario -ria (es), gregarious (en)
adj
Biologia

Dit dels éssers vius que tenen tendència a associar-se amb altres individus de la mateixa espècie.