Gregori VIII

(Benevent, ? — Pisa, 17 de desembre de 1187)

Nom que adoptà Alberto di Morra en esdevenir papa (1187).

Cardenal i legat en diversos països (1155-78), arribà a canceller de Roma, on imposà un cursus especial d’escriptura dit stilus gregorianus. Morí 57 dies després d’haver estat elegit papa.