Gregorio Ricci-Curbastro

(Lugo, Ravenna, 1853 — Lugo, Ravenna, 1925)

Matemàtic italià.

Investigà la física matemàtica i el càlcul diferencial i desenvolupà la teoria dels tensors, basada en els treballs de Riemann, que després foren continuats pel seu deixeble T.Levi-Civita. La seva obra matemàtica fou de gran utilitat en el desenvolupament formal de la relativitat especial.