gresa

f
Transports

Solc longitudinal a cada banda de la quilla d’un vaixell de fusta i que es perllonga per les rodes fins al cantell superior de la cinta.

Hom arramba la paralla al tros de gresa de la quilla, i encasta les testes de les altres filades als trossos de gresa de les rodes.