gresol

m
Tecnologia

Recipient recobert interiorment de material refractari, grafit, etc, emprat per a fondre i calcinar substàncies que requereixen un alt grau de calor.