Grigg-Skjellerup

Cometa que porta el nom dels seus dos descobridors: J. Grigg, que l’observà per primer cop el 1909, i J.F. Skjellerup, que el redescobrí el 1922.

Ha estat estudiat de prop per la sonda Giotto.