groc

m
Física

Color groc, un dels colors que hom distingeix en l’espectre solar, entre el taronja i el verd.

Les longituds d’ona de la llum groga són compreses entre 5 700 i 5 970 Å. El color groc és la mescla additiva del verd i el vermell; és el color subtractiu complementari del blau. Absorbeix el blau però reflecteix o transmet la resta de l’espectre de la llum blanca. És un dels tres colors utilitzats en la síntesi subtractiva tricroma.