Groningen

Vista de la torre de Martini, a la ciutat de Groningen

© Turisme d'Holanda

Província del N dels Països Baixos, limitada al S per Drenthe, a l’W per Frísia i el Lauwerszee, al N i el NE pel Waddenzee i l’estuari de l’Eems, i al SE per Alemanya.

El terreny és format al N per argiles marines i al S per torberes conreades i sòls arenosos. L’agricultura produeix ordi, civada, bleda-rave, patates i plantes industrials. Hi ha ramaderia (bestiar boví). Té importants jaciments de gas natural. Desenvolupament industrial al districte de Veenkoloniën, amb indústria química, paperera, electrotècnica, tèxtil, alimentària i de construcció naval. Centres importants són Delfzijl, port fluvial en el canal de l’Eems, i Winschoten, mercat i centre comercial. La població parla un dialecte holandès: el gronings.