Grup 47

Nom amb què es qualificava a si mateix el conjunt d’escriptors en llengua alemanya que, sense subjectar-se a cap programa literari o polític, es mantenia unit per certes afinitats ideològiques i l’experiència del nazisme i la guerra.

Entre les afinitats, cal esmentar l’antiautoritarisme, la creença en el compromís social de l’escriptor i el propòsit de restablir la tradició literària alemanya interrompuda durant el nazisme. El grup durà del 1947 al 1972, i els seus principals impulsors foren H.W.Richter, A.Andersch i W.Kolbenhoff, però la seva composició no fou mai estable i sempre tingué un caràcter obert i informal, que no comprometia la individualitat dels seus membres. Entre les activitats més destacades s’inclouen les trobades en què hom discutia qüestions d’actualitat des d’una perspectiva crítica, i la convocatòria d’un premi literari de gran prestigi. En conjunt, tingué una gran importància en el desenvolupament de la literatura en llengua alemanya actual i contribuí a la difusió d’escriptors com H.Böll i G.Grass.