grup Bilderberg

Nom amb el qual és conegut el cercle informal d’influents personalitats que es reuneixen anualment de manera privada per a debatre afers d’àmbit global.

Rep el nom de l’hotel d’Oosterbeek (Països Baixos) on tingué lloc la primera d’aquestes trobades. El principal impulsor i cofundador fou el príncep Bernat d’Holanda (1911-2004) el qual la convocà, inicialment amb el propòsit de promoure l'atlantisme i el liberalisme a Europa. Posteriorment hom acordà celebrar anualment les trobades, cada any en un lloc diferent (la de l’any 2010 tingué lloc a l’hotel Dolce de Sitges). Sempre amb caràcter informal, hom nomenà un comitè de direcció i una presidència que ha estat ocupada, a més de Bernat d’Holanda, per Alexander Douglas-Home i Walter Scheel, entre d’altres.

En les trobades són invitats un cert nombre d’alts mandataris polítics, econòmics i socials als quals es demana l’opinió sobre temes d’actualitat vinculats, d’una manera o altra, amb una perspectiva global. Del resultat de les converses, que tenen lloc amb una absència total de publicitat, , no en trascendeix tampoc cap mena de conclusió pública. D’altra banda, no s’hi permet l’accés a informadors i periodistes i no hi tenen lloc, almenys en un sentit formal de votació i aprovació, procediments de presa de decisions.

És objecte de controvèrsia per raó d’estar integrat per l’elit del món occidental i pel caràcter de les trobades, qualificades de secretisme pels detractors i de privacitat pels defensors, els quals addueixen que facilita l’intercanvi d’opinions sense pressions externes. A banda, tant la dreta més conservadora com rellevants sectors de l’esquerra (d’entre els quals sobresurt, els darrers anys, l'altermundisme) hi veuen un moviment conspiratiu amb l’objectiu d’afermar el domini del gran capital i els seus detentadors.