grup de Lie

m
Matemàtiques

Varietat analítica real G, dotada d’una operació interna, (x,y) →xy, per a la qual G té estructura de grup i tal que l’aplicació (x,y) →xy-1 és analítica.

Aquest tipus particular de grup topològic és d’un gran interès en matemàtiques i física.